Fotografie © František Chalupa

Fotografie František Chalupa

Velmi dobře vím, že má-li být vaše ženskost zobrazena působivě, záleží především na důvěře k fotografovi.